เมนูหลัก Fixit Center
  • หน้าหลัก
  • โครงการ Fixit ปีงบประมาณ 2554
  • ผู้ประสานงาน
  • เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2554

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
       1. ให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนรู้วิธีการใช้  การดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร   เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชน
       2. ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุง ส่งเสริมการ รวมกลุ่ม ช่างชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
       3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา   กับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้างมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
       4. เพิ่มประสบการณ์   และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ ให้มีสมรรถนะและความพร้อมปฏิบัติงานจริง สามารถสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง ฯ
 
หัวข้อ :  
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
รายละเอียด :  

นายจตุรนต์  แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอานันต์ เตจะติ หัวหน้าศูนย์เทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ศูนย์เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ :  
12/08/2559 
เวลา :  
11:34:35 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
1459 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-gegfBdfFri113541.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-t0bkPkXFri113542.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-vsxLP6EFri113542.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-nx3bwCbFri113542.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-rnA2VbVFri113542.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-GRBp5SIFri113542.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-M40Cwc1Fri113543.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-U0AwjjzFri113543.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-pKKLnG5Fri113543.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-O8BivmNFri113543.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-841s1X7Fri113613.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-uCrmwOwFri113613.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-5yCfpYlFri113614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-Goa0zC6Fri113614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-5eXXOKmFri113614.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-0L9jHB1Fri113614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-JmqHQ0xFri113614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-hTi72abFri113614.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-1ngabmMFri113615.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-EfZa5wwFri113615.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

     
  Zoom Images  
 
 
ชื่อรูป : 12-08-2016-YBFQnCRFri113622.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
   โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
   พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
   This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater